شغل مورد علاقه خودت رو پیدا کن

می تونی به راحتی شغلی که می خویای رو پیدا کنی

آمار و جزئیات آگهی ها

تاکنون این دستاورد های ما بوده است

0
تعداد آگهی ها
0
تعداد مشاغل فعال
0
تعداد استخدامی ها
0
تعداد شرکت های فعال

5 لیست مشاغل فعال

حامی مهاجر
Front-end pjp

photoshop

انتشار: 2 سال پیش شرکت: حامی مهاجر

تهران

تهران
از 1.000.000 تا 2.500.000 تومان
حامی مهاجر
Front-end reactjs git photoshop html,css

استخدام UX

انتشار: 2 سال پیش شرکت: حامی مهاجر

تهران

تهران
از 1.000.000 تا 2.500.000 تومان
حامی مهاجر
Front-end

استخدام برنامه‌نویس UI

انتشار: 2 سال پیش شرکت: حامی مهاجر

تهران

تهران
از 1.000.000 میلیون تومان
حامی مهاجر
Front-end

استخدام برنامه‌نویس back end

انتشار: 2 سال پیش شرکت: حامی مهاجر

تهران

تهران
از 8.000.000 تومان
حامی مهاجر

استخدام برنامه‌نویس ReactJS

انتشار: 2 سال پیش شرکت: حامی مهاجر

تهران

تهران
از 1.000.000 تا 2.500.000 تومان